Styret & Kontakt

Styret

Styreleder: Espen Grønstad

Styremedlem: Frank Olaf Sem-Jacobsen

Styremedlem: Gulbrand Thomlevold

Styret er midlertidig og vi jobber med å tildele roller.

-

Air Sports IL - Praktisk Flyging
Ovenbakken 50 E
N-1361 Østerås

Org. 924 845 694

Bank: 1506.41.13078  (DNB Bank ASA)
BIC/Swift: DNBANOKK
IBAN: NO8415064113078

Air Sports
Yjy%20bakgrunn
Kontakt oss: