e-hjelpemidler

Elektroniske Hjelpemidler

"Elektroniske hjelpemidler" er en introduksjon til tekniske løsninger vi kan benytte når vi flyr. Både til navigasjon, men også sikkerhet.


I dagens luftfart har elektroniske kart, mobile applikasjoner og integrerte navigasjonssystemer blitt et viktig hjelpemiddel for oss som piloter. Disse hjelper oss i holde rede på hvor vi er, vise luftrom og gi viktig informasjon om vind, vær, avstander og NOTAM. Vi kan også hente vekt og balanse, glidedistanse, vise annen flytrafikk og mye mer som kan være svært nyttig om situasjonen krever det.


Her tar vi for oss noen av det vi kan velge mellom.


Enjoy!

Team Air Sports


Åpne boken Elektroniske Hjelpemidler:
Bli medlem!

Som medlem av Team AIR SPORTS kan du følge med på aktiviteter, kaffe-treff eller andre turforslag. Her kan alle medlemmer legge inn forslag til turer eller invitere til vaffel- eller kaffe-treff. På den måten får vi som liker å fly,  et større nettverke og en oversikt over små og store aktiviteter å fly til.  Dette gjør vi for å skape felles fly glede og kontakt på kryss av klubber.  Kontakt oss om du har spørsmål! 

Bli medlem i Team AIR SPORTS >>

Del aktiviteter

Som medlem har du full tilgang til alle aktiviteter. Du kan dele dine aktiviteter med andre medlemmer og klubber. - Bli med og fly!
Bli medlem i Team AIR SPORTS >>
Team AIR SPORTS

Alle medlemmer ser kontaktopplysninger til hverandre. På den måten kan vi holde kontakt på kryss av bosted og klubb.

Bli medlem i Team AIR SPORTS >>